Quy hoach mo rong chau o Bình Sơn mời tài trợ quy hoạch 4 khu đất

Bình Sơn mời tài trợ quy hoạch 4 khu đất

Ngày 10/3/2022, UBND huyện Bình Sơn có Công văn số 562/UBND-XD về việc ban hành danh mục kêu gọi xã hội hóa lập Quy hoạch trên địa bàn huyện Bình Sơn.

 

Quy hoach mo rong chau o Bình Sơn mời tài trợ quy hoạch 4 khu đất

 

Nhằm xây dựng hệ thống các quy hoạch làm sở triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy định, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện. UBND huyện Bình Sơn trân trọng kính mời các
tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ chi phí lập quy hoạch trên địa bàn huyện Bình Sơn, với nội dung chính như sau:

 

1. Quan tâm, tài trợ chi phí lập quy hoạch theo danh mục các dự án đã được ban hành tại Công văn số 562/UBND-XD ngày 10/3/2022 của UBND huyện về việc ban hành danh mục kêu gọi xã hội hóa lập Quy hoạch trên địa bàn huyện Bình Sơn, gồm:


– Quy hoạch chi tiết 1/500 phía Nam thị trấn Châu Ổ , với diện tích 85ha; 


– Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần mở rộng theo Đề án sáp nhập (thị trấn Châu Ổ), với diện tích 80ha; 


– Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư ven sông Trà Bồng, với diện tích 72,97ha; 


– Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án dân cư Đông Bắc thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, với diện tích 7,24ha; 

 

Khu dan cu dong bac Chau O Bình Sơn mời tài trợ quy hoạch 4 khu đất

 

 

2. Thủ tục đăng ký tài trợ: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tài trợ gửi văn bản đề nghị tài trợ (về số tiền, mục đích hỗ trợ kinh phí tài trợ, thời gian tài trợ, hình thức tài trợ bằng kinh phí…), cam kết tài trợ kinh phí (có chứng minh năng lực tài chính tài trợ) gửi về UBND huyện (Số 395 đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ) để xem xét, lựa chọn và thống nhất chủ trương xác nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch làm cơ sở triển khai các thủ tục lập quy hoạch chi tiết.

 

3. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày Thông báo công khai được đăng tải trên Website của UBND huyện Bình Sơn, cổng thông tin điện tử và Đài truyền thanh huyện, đến hết ngày 30/4/2022.

 

Khu dan cu ven song Tra Bong Bình Sơn mời tài trợ quy hoạch 4 khu đất

 

4. Những nội dung liên quan:

 

– Kinh phí lập quy hoạch chi tiết do các tổ chức, cá nhân tài trợ là tự nguyện, không điều kiện, không được tính vào tổng mức đầu tư dự án sau này; Nhà nước không hoàn trả lại chi phí lập tài trợ quy hoạch. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch là độc lập, không liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; không ưu tiên, không ưu đãi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

– Việc thực hiện công tác quy hoạch đảm bảo theo đúng quy định của luật đấu thầu và đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch.


– Kinh phí tiếp nhận tài trợ quy hoạch được hạch toán vào nguồn thu của ngân sách huyện và đảm bảo chỉ được sử dụng cho công tác lập quy hoạch trên địa bàn huyện theo đúng quy định.


UBND huyện thông báo công khai để các tổ chức, cá nhân được biết và chung tay trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị huyện Bình Sơn.

 

VPH

5/5 - (2 bình chọn)