Khu dân cư An Điền Phát – Quảng Ngãi

Khu dân cư An Điền Phát

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư số 1076/QĐ-UBND ngày 09/06/2017 về việc đầu tư dự án Khu dân cư  An Điền Phát Quảng Ngãi tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa do Công Ty TNHH An Điền Phát Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

dang-ki-thong-tin

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN :

là đầu tư xây dựng mới khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phù hợp với định hướng quy hoạch chi tiết thị trấn La Hà; góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị nhằm cải thiện chất lượng và môi trường sống cho người dân trên địa bàn.