Dat bien Tinh Ky Tinh Khe Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 Tịnh Khê Tịnh Kỳ

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 Tịnh Khê Tịnh Kỳ

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi tại khu vực biển Mỹ Khê

 

CANH QUAN TINH KY TINH KHE Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 Tịnh Khê Tịnh Kỳ

 

Ngày 24/03/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi bàn hành Quyết định số 249/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu vực biển Mỹ Khê.

 

Dat bien Tinh Ky Tinh Khe Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 Tịnh Khê Tịnh Kỳ

 

Quyết định điều chỉnh Quy hoạch 3 khu vực tại khu vực biển Mỹ Khê:

 

        1. Khu vực 1:

 

+ Điều chỉnh khu đất có ký hiệu C1.2-05 (khoảng 0,62ha) từ đất công cộng dịch vụ thành đất nhóm ở.

 

+Điều chỉnh khu đất có ký hiệu DL1.2-01 (khoảng 10,94ha) từ đất du lịch thành đất nhóm ở (khoảng 6,83ha), phần diện tích còn lại (khoảng 4,11ha) điều chỉnh thành đất thương mại – dịch vụ – du lịch.

 

+Điều chỉnh khu đất có ký hiệu DL1.2-02 (khoảng 1,03ha) từ đất du lịch thành đất nhóm ở.

 

+Điều chỉnh một đoạn đường ven biển (thuộc ranh giới dự án khu du lịch biển Mỹ Khê) thành đất thương mại – dịch vụ – du lịch.

 

+Điều chỉnh một phần diện tích khu đất có ký hiệu RCQ01.2-01 (khoảng 4,45ha) từ đất cây xanh cảnh quan thành đất thương mại – dịch vụ – du lịch.

 

+Điều chỉnh một phần diện tích còn lại khu đất có ký hiệu RCQ01.2-01 từ đất cây xanh cảnh quan thành đất bãi cát và mặt nước.

 

Su dung dat Tinh Khe Tinh Ky Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 Tịnh Khê Tịnh Kỳ

 

        2. Khu vực 2:

 

+Điều chỉnh cục bộ khu đất có ký hiệu DL1.2-03 (khoảng 2,25ha) từ đất du lịch thành đất hỗn hợp với mục tiêu phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch; trong đó, đất nhóm ở (khoảng 0,9ha) chiếm tỷ lệ 40%, đất thương mại – dịch vụ – du lịch (khoảng 1,35ha) chiếm tỷ lệ 60%.

 

+Tầng cao xây dựng đối với khu thương mại – dịch vụ – du lịch là 30 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60% (đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2021/BXD).

 

+Tầng cao xây dựng đối với loại hình nhà ở là 07 tầng. Mật độ xây dựng tối đa từng lô đất đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng QCVN01:2021/BXD.

 

****Không gian ven biển phát triển thương mại dịch vụ, du lịch (hướng biển). Khu nhà ở bố trí phía sau khu thương mại dịch vụ, du lịch (hướng ra sông Kinh).

 

Quy hoach chung thanh pho Quang Ngai den 2040 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 Tịnh Khê Tịnh Kỳ

 

        3. Khu vực 3:

 

+ Điều chỉnh khu đất có ký hiệu DL1.2-05 (khoảng 1,51ha) từ đất du lịch thành đất thương mại – dịch vụ – du lịch. Mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao tối đa là 17 tầng, hệệ số sử dụng đất 6,8.

 

+ Điều chỉnh khu đất có ký hiệu DL1.2-06 (khoảng 5,55ha) từ đất du lịch thành đất nhóm ở (khoảng 3,95ha) và đất cây xanh (khoảng 1,6ha). Mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN01:2021/BXD.

 

+ Điều chỉnh khu đất có ký hiệu DL1.2-04 (khoảng 4,64ha) từ đất du lịch thành đất hỗn hợp với mục tiêu phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch. Trong đó, đất nhóm ở (khoảng 1,856ha) chiếm tỷ lệ 40%, đất thương mại – dịch vụ – du lịch (khoảng 2,784ha) chiếm tỷ lệ 60%.

 

+Tầng cao xây dựng đối với khu thương mại – dịch vụ – du lịch là 30 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60% (đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2021/BXD).

 

+Tầng cao xây dựng đối với loại hình nhà ở là 07 tầng. Mật độ xây dựng tối đa từng lô đất đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng QCVN01:2021/BXD.

 

****Không gian ven biển phát triển thương mại dịch vụ, du lịch (hướng biển). Khu nhà ở bố trí phía sau khu thương mại dịch vụ, du lịch (hướng ra sông Kinh).

 

 

5/5 - (10 bình chọn)