Dinh huong phong tuyen Họp thông qua thiết kế đường Phan Đình Phùng nối dài

Họp thông qua thiết kế đường Phan Đình Phùng nối dài

Ngày 07/7/2021, đồng chí Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp thông qua thiết kế các dự án: Đường Phan Đình Phùng nối dài (đoạn từ Khu Đô thị Bàu Giang đến đường dẫn cao tốc); Khu dân cư dọc đường Phan Đình Phùng nối dài

 

image005 Họp thông qua thiết kế đường Phan Đình Phùng nối dài

Đồng chí Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện – Chủ trì cuộc họp

 

Sau khi nghe các đơn vị tư vấn báo cáo đề xuất thiết kế các dự án; ý kiến tham gia của các ngành chức năng huyện, các địa phương và các thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp kết luận và chỉ đạo như sau:

 

I. Đối với dự án Đường Phan Đình Phùng nối dài (đoạn từ Khu Đô thị Bàu Giang đến đường dẫn cao tốc):

 

UBND huyện cơ bản thống nhất với hướng tuyến theo đề  xuất của đơn vị tư vấn (điểm đầu: Khu đô thị Bàu Giang, điểm cuối: đường dẫn cao tốc).Thống nhất chọn phương án đầu tư số 2, đoạn đầu từ Khu đô thị Bàu Giang đến Đường La Hà – Nghĩa Thuận, bề rộng mặt đường 10,5m, lề đường 5m. Đoạn còn lại bề rộng mặt đường 14m, lề đường 3,5m.

 

Dinh huong phong tuyen Họp thông qua thiết kế đường Phan Đình Phùng nối dài

Theo định hướng quy hoạch vùng huyện Tư Nghĩa phê duyệt 2019

 

1. Yêu cầu đơn vị tư vấn:

 

– Thiết kế các cống thoát nước ngang đảm bảo việc cấp nước phục vụ sản xuất, đảm bảo tiêu thoát nước và mùa mưa lũ đồng thời khớp nối với các tuyến đường dự kiến của khu đô thị Nam Khang (khu đô thị dọc đường PĐP nối dài) nhằm đảm bảo khi hình thành khu đô thị thì các tuyến cống này trở thành hệ thống thoát nước cho khu đô thị.

 

– Xác định chi phí bồi thường, tái định cư phục vụ dự án đưa vào tổng mức đầu tư, liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện Tư Nghĩa để đối chiếu với bản đồ Vlap, hồ sơ tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…để dự toán chi phí bồi thường, tái định cư chính xác, đúng thực tế.

 

Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, tham mưu UBND huyện ban hành chủ trương đầu tư.

 

 

II. Đối với dự án hai Khu dân cư dọc đường Phan Đình Phùng nối dài:

 

UBND huyện thống nhất tên hai Khu dân cư gồm: Khu dân cư phía tây Đường Phan Đình Phùng nối dài và Khu dân cư phía Đông đường Phan Đình Phùng nối dài. Việc đầu tư xây dựng các Khu dân cư với mục tiêu khai thác nguồn thu từ quỹ đất.

 

1264 Họp thông qua thiết kế đường Phan Đình Phùng nối dài

Theo dự thảo lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất 2021-2030 của huyện Tư Nghĩa

 

1. Yêu cầu đơn vị tư vấn:

 

– Cập nhật các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp, điều chỉnh thiết kế dự án phù hợp.

 

– Tính toán chi phí thực hiện bồi thường, tái định dự án để xác định chi phí đầu tư chính xác, cụ thể. Lưu ý trong quá trình chỉnh trang khu dân cư cần đảm bảo hệ thống thoát nước cho khu vực dân cư hiện hữu.

 

2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường: tham mưu UBND huyện điều chỉnh các quy hoạch vùng, nông thôn mới, giao thông, quy hoạch sử dụng đất trước khi ban hành Quyết định chủ trương đầu tư dự án.

 

3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng: lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, trình phòng Tài chính – kế hoạch thẩm định, tham mưu UBND huyện ban hành chủ trương đầu tư.

 

4. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch: đưa dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

5/5 - (2 bình chọn)