khu dan cu dong tran khanh du Khu dân cư đông đường Trần Khánh Dư có 1 nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện

Khu dân cư đông đường Trần Khánh Dư có 1 nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện

Theo kết quả đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Khánh Dư, Liên danh Công ty CP Anh Việt Mỹ – Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khánh Trung là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng. Đây cũng là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện Dự án.

 

khu dan cu dong tran khanh du Khu dân cư đông đường Trần Khánh Dư có 1 nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện

 

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký, tuy nhiên, số lượng nhà đầu tư đăng ký không thay đổi.

 

Dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Khánh Dư được thực hiện trên diện tích khoảng 73.912,77 m2.

 

Địa điểm thực hiện Dự án ở xã Nghĩa Dõng và phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án là 122,304 tỷ đồng.

 

Thời hạn hoạt động của Dự án là 49 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện Dự án là 5 năm (kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định).

 

Công ty CP Anh Việt Mỹ là thành viên đứng đầu liên danh, có địa chỉ tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Với kết quả chỉ có 1 nhà đầu tư đạt đánh giá sơ bộ về năng lực kinh nghiệm, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh hướng dẫn Liên danh Công ty CP Anh Việt Mỹ – Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khánh Trung nộp hồ sơ trình chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.

 

Đấu Thầu

5/5 - (4 bình chọn)