ban dat mat bien tinh ky quang ngai Quy hoạch 1/2000 Khu đô thị Đông Bắc thành phố

Quy hoạch 1/2000 Khu đô thị Đông Bắc thành phố

Quy hoạch 1/2000 Khu đô thị Đông Bắc thành phố

Quảng Ngãi thống nhất chủ trương việc lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Đông Bắc TP. Quảng Ngãi.

ban dat mat bien tinh ky quang ngai Quy hoạch 1/2000 Khu đô thị Đông Bắc thành phố

Phạm vi lập quy hoạch: gồm toàn bộ diện tích xã Tịnh Khê và Tịnh Hòa

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công văn số 493/UBND-KTN thống nhất về chủ trương việc lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Đông Bắc TP. Quảng Ngãi.

Theo đó, quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 2.107 ha (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Hòa); thời gian thực hiện trong năm 2023.

Để thực hiện công văn này, UBND TP. Quảng Ngãi được giao chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát và xác định cụ thể phạm vi, ranh giới lập quy hoạch phân khu đảm bảo khớp nối đồng bộ.

Việc này sẽ giúp tránh chồng lấn với ranh giới các phân khu chức năng khác đã được xác định trong đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Quảng Ngãi phải chủ trì tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Đông Bắc TP. Quảng Ngãi, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo phù hợp với đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 và đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 đã được phê duyệt.

5/5 - (4 bình chọn)