Bài viết

KHU DÂN CƯ TÂY BÀU GIANG

KHU DÂN CƯ TÂY BÀU GIANGDự án khu dân cư Tây Bàu…

Các dự án

KHU DÂN CƯ TÂY BÀU GIANG

Dự án khu dân cư Tây Bàu Giang nằm bên dòng sông Bàu Giang hiền hòa. Dự án đang được quan tâm và dự kiến được cấp sổ đỏ vào quý 1 năm 2023...