Các dự án

Khu đô thị Bàu Giang - Quảng Ngãi

Khu đô thị Bàu Giang được quy hoạch dọc sông Bàu Giang, lấy không gian mặt nước làm cành quan chủ đạo, cho cuộc sống an lành, thông thoáng ......