quy hoach khu do thi dich vu dong nam dung quat Bản đồ Quy hoạch KKT Dung Quất

Bản đồ Quy hoạch KKT Dung Quất

Ngày 28-02-2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 168/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045.

Theo đó, phạm vi ranh giới Khu kinh tế Dung Quất với diện tích khoảng 45.332 ha, trong đó phần diện tích đất liền khoảng 33.581 ha, đảo Lý Sơn 1.492 ha và diện tích vùng biển khoảng 10.711,15 ha; bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của các xã: Bình Đông, Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Thuận, Bình Trị, Bình Hải, Bình Phước, Bình Châu, Bình Hòa, Bình Tân Phú, Bình Thanh, Bình Dương, thị trấn Châu Ổ, và một phần diện tích các xã Bình Long, Bình Nguyên, Bình Hiệp, Bình Trung thuộc huyện Bình Sơn; toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Tịnh Phong và một phần diện tích của xã Tịnh Thọ thuộc huyện Sơn Tịnh; toàn bộ diện tích tự nhiên xã Tịnh Hòa, xã Tịnh Kỳ thuộc thành phố Quảng Ngãi; toàn bộ diện tích huyện đảo Lý Sơn và mặt biển liền kề.

Dự báo đến năm 2030, dân số khoảng 347.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 295.000 người, nông thôn khoảng 52.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 85%. Đến năm 2045, dân số Khu kinh tế Dung Quất khoảng 575.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 546.000 người, nông thôn khoảng 29.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 95%; Dự báo nhu cầu lao động làm việc trong các ngành kinh tế trên địa bàn KKT Dung Quất đến năm 2030 khoảng 309.700 người; đến năm 2045 khoảng 420.200 người; Quy mô đất xây dựng trên địa bàn KKT Dung Quất trong kỳ quy hoạch được dự báo khoảng 26.000 ÷ 26.500ha

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 đã xác định tầm nhìn trong tương lai: Khu kinh tế Dung Quất sẽ phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động, với nền kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng của quốc gia; trong đó, lấy cảnh quan đô thị biển làm sức hấp dẫn, lấy nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển để đẩy mạnh kinh tế biển, hướng đến sự thịnh vượng.

Đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Công nghiệp – thương mại – dịch vụ – du lịch – đô thị và nông lâm ngư nghiệp. Trong đó, trọng tâm là công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp hóa chất và công nghiệp nặng với các ngành chủ đạo: Luyện cán thép, đóng tàu biển và các ngành công nghiệp khác gắn với việc khai thác cảng nước sâu; là khu vực phát triển đô thị; trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Là một trong các đầu mối giao thông vận tải, trao đổi hàng hóa và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia.

Bản đồ quy hoạch KKT Dung Quất đến 2045:

Bản đồ Liên hệ vùng:

Bản đồ đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

Sơ đồ cơ cấu phát triển khu kinh tế

Sơ đồ định hướng phát triển không gian

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất & phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch

Bản vẽ định hướng kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan

5/5 - (1 bình chọn)