TRUONG QUANG TRONG 1 Cán bộ địa chính không cho dân xem bản đồ quy hoạch là đang làm sai luật!

Cán bộ địa chính không cho dân xem bản đồ quy hoạch là đang làm sai luật!

Khi người dân bày tỏ mong muốn được xem bản đồ quy hoạch của khu vực đang sinh sống cùng sơ đồ thửa đất thì không được cán bộ địa chính phường cho xem, cán bộ này cho biết “người dân không có quyền được xem những loại tài liệu này”- theo luật sư Quách Thành Lực, vị cán bộ này đang vi phạm Luật tiếp cận thông tin của người dân và đã không tuân thủ đúng pháp luật.

Do đang làm thủ thục giải quyết việc tranh chấp đất với hàng xóm, tôi có đề nghị Chủ tịch phường, cán bộ địa chính cấp phường cho xem sơ đồ thửa đất và bản đồ quy hoạch của khu vực tôi đang sinh sống, nhưng không được các đồng chí cán bộ ở đây cho xem, họ trả lời rằng tôi không có quyền được xem.

Xin luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp nào thì tôi có quyền được xem những loại giấy tờ này? Các đồng chí cán bộ ở đây trả lời như vậy có đúng không?

Bạn đọc Trần Văn Phú, Định Công- Hà Nội.

TRUONG QUANG TRONG 1 Cán bộ địa chính không cho dân xem bản đồ quy hoạch là đang làm sai luật!

Bản đồ quy hoạch, Ảnh : minh họa

Tôi là Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty luật TNHH LSX, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, trước thắc mắc của bạn tôi giải đáp như sau:

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ban hành ngày 06 tháng 4 năm 2016 có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2018 tại điều 8 về Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin quy định: “1. Công dân có quyền: a) Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời;”

Đồng thời tại điều 9. Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin xác định:

“1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.

  1. Cơ quan nhà nước trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin, trừ các trường hợp sau đây:h) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ

Theo những chỉ dẫn pháp lý trên đây, yêu cầu của bạn về việc được xem sơ đồ thửa đất và bản đồ quy hoạch của khu vực mình đang sống cần phải được UBND cấp xã, phường nơi bạn sinh sống đáp ứng mới là việc làm tuân thủ đúng pháp luật.

Theo quy định hiện hành trong lĩnh vực hành chính tư pháp cán bộ hành chính cần phải giải thích cặn kẽ, rõ ràng với đủ căn cứ pháp lý về việc yêu cầu của công dân có được đáp ứng hay không. Nếu công dân chưa rõ cách thức làm hoặc không gửi đúng nơi thì cần phải hướng dẫn người dân cụ thể và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Xin cảm ơn luật sư!

Ngọc Hân (thực hiện)

5/5 - (2 bình chọn)