Cho Chấm dứt chủ trương đầu tư các dự án chợ và đưa ra đấu giá

Chấm dứt chủ trương đầu tư các dự án chợ và đưa ra đấu giá

Chấm dứt chủ trương đầu tư các dự án chợ và đưa ra đấu giá

 

20180523110326 37af Chấm dứt chủ trương đầu tư các dự án chợ và đưa ra đấu giá

Phối cảnh dự án chợ Thu Lộ

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt chủ trương đầu tư của các dự án đầu tư đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Ngày 10/07/2020 vừa qua Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính ký văn bản số 3123/UBND-KT chỉ đạo tháo gỡ khó khăn các dự án này.

Về chủ trương, thống nhất chấm dứt chủ trương đầu tư các dự án. Đối với các dự án có tài sản trên đất, để đảm bảo cơ sở pháp lý và tạo điều kiện cho Nhà đầu tư có cơ sở tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, nội dung chấm dứt chủ trương sẽ được thực hiện sau khi UBND thành phố Quảng Ngãi lập hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý tài sản và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

DANH MUC CHO THU HOI Chấm dứt chủ trương đầu tư các dự án chợ và đưa ra đấu giá

Danh mục các dự án đề nghị chấm dứt chủ trương đầu tư

Riêng đối với dự án đầu tư chợ Thu Lộ, khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ dân và đưa quỹ đất vào thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

 

5/5 - (2 bình chọn)