Khu dan cu Thong Nhat KHU DÂN CƯ THỐNG NHẤT

KHU DÂN CƯ THỐNG NHẤT

Khu dân cư Thống Nhất là dự án được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất năm 2020 tại Quảng Ngãi. Bài viết này sẽ đem đến cho quý nhà đầu tư những thông tin bổ ích cũng như góc nhìn khách quan về dự án.

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tên dự án: Khu dân cư Thống Nhất kết hợp chỉnh trang đô thị

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 179 ( Đổi tên thành Lũng Lô 251; Lập công ty con Đầu tư Thống Nhất để thực hiện dự án )

Vị trí: xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi

Quy mô: 7.84ha ( 268 nền; điều chỉnh quy mô và cơ cấu SDĐ )

Click đây để xem chi tiết