2 6 Đề xuất đầu tư Khu Dân Cư Sinh Thái thị trấn Châu Ổ

Đề xuất đầu tư Khu Dân Cư Sinh Thái thị trấn Châu Ổ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Đại Phát nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và lập đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư sinh thái thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

2 6 Đề xuất đầu tư Khu Dân Cư Sinh Thái thị trấn Châu Ổ

Ảnh : minh họa

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Sơn và đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phú Đại Phát trong việc nghiên cứu, khảo sát và lập đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư sinh thái thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn; tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5/5 - (1 bình chọn)