anh Kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm khởi sắc trên nhiều lĩnh vực

Kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm khởi sắc trên nhiều lĩnh vực

Kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm khởi sắc trên nhiều lĩnh vực

Sáng 8.7, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII, thay mặt UBND tỉnh,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Tăng Bính đã trình bày Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành, tỉnh hình KT- XH, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 

Năm 2019 được xác định là năm tăng tốc để đạt kết quả tốt nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2016- 2020.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Tăng Bính cho biết, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2019, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp bám sát chủ đề trọng tâm năm 2019 của tỉnh là “ Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỳ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”.
Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 1.1.2019 của Chính phủ; Kết luận số 840 ngày 10.12.2018 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (khóa XIX); Nghị quyết số 27 ngày 14.12.2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT- XH năm 2019.
Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp nên hầu hết các chỉ tiêu KT- XH, quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 26.082 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, công nghiêp- xây dựng tăng 3,5%; dịch vụ tăng 6,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,6%.
Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 59.743 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 48,7% kế hoạch năm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 7.723 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 48,6% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%.
Xuất khẩu tăng mạnh, ước đạt 366,8 triệu USD, tăng 40%; thu ngân sách ước đạt trên 9.400 tỷ đồng, đạt 47,7% dự toán năm.
anh Kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm khởi sắc trên nhiều lĩnh vực
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính báo cáo tại kỳ họp
Công tác xúc tiến thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng được đổi mới và hiệu quả. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư được duy trì, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao; đối thoại giữa chính quyền vơi doanh nghiệp được tăng cường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.
Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp mới 2 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 28 triệu USD. Lũy kế đến ngày 10.6.2019, toàn tỉnh có 63 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 1,8 tỷ USD.
Riêng đầu tư trong nước, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 52 dự án, tổng vốn đăng ký 13.500 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 10.6.2019, có 562 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 250.212 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm có 480 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2018, với tổng vốn đăng ký 2.685 tỷ đồng.
Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tam triển khai với nhiều hoạt động thiết thực,  ý nghĩa. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được cải thiện, chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.
images2216843 20190627 092620 0081 Kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm khởi sắc trên nhiều lĩnh vực
KT-XH Quảng Ngãi 6 tháng đầu năm khởi sắc trên nhiều lĩnh vực (Trong ảnh, một góc TP.Quảng Ngãi)
Về nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục giữ vững, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên UBND tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT- XH, quốc phòng, an ninh chủ yếu như: Xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phấn đấu đưa 25 xã và 2 huyện theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tăng cường công tác thu hút đầu tư; tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019. Sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh giản biên chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng chính quyền điện tử.
M.Toàn- H.P/baoquangngai.vn
5/5 - (6 bình chọn)