4 1 Phát triển đô thị bền vững

Phát triển đô thị bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện Kết luận số 924 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án (DA) khu dân cư, khu đô thị (KDC, KĐT) trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện các DA KDC, KĐT đã có quyết định chủ trương đầu tư, đảm bảo tiến độ DA.

 

4 1 Phát triển đô thị bền vững

Phát triển đô thị đồng bộ với quy hoạch chung, Ảnh : internet

Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cùng với ngân sách nhà nước, tỉnh còn chú trọng huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đô thị. Nhờ đó, đã thúc đẩy phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do các quy định của pháp luật liên quan chưa thống nhất, chưa rõ ràng, nên việc hiểu và áp dụng pháp luật trong lực chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư các DA KDC, KĐT còn gặp nhiều vướng mắc, làm chậm tiến độ thực hiện các DA và huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo, đối với các DA KDC, KĐT đã có quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền từ trước ngày 1.3.2019, thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Trong đó, cần kiểm tra, đánh giá toàn diện các DA KDC, KĐT trên địa bàn tỉnh; xử lý và kiên quyết thu hồi các DA chậm tiến độ, hoặc thực hiện không đúng quy định, nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, không để thất thu cho ngân sách nhà nước. Đối với các DA KDC, KĐT được cấp có thẩm quyền cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập DA, nhưng chưa quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương về phương thức lựa chọn nhà đầu tư…

Chỉ đạo trên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là cần thiết và kịp thời, nhằm góp phần phát triển đô thị bền vững, cũng như thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh; đồng thời hạn chế tối đa việc thất thu ngân sách nhà nước từ đất đai. Vấn đề đặt ra hiện nay là, các cấp, ngành và địa phương cần nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Đối với chủ đầu tư các DA KDC, KĐT, cần thực hiện đúng quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm kết nối đồng bộ với các quy hoạch chung; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân bị ảnh hưởng đúng quy định, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa các bên.

PHẠM DANH/ baoquangngai.vn

5/5 - (2 bình chọn)