quy hoach xay dung tp quang ngai den nam 2040 QUY HOẠCH XÂY DỰNG TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2040

QUY HOẠCH XÂY DỰNG TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2040

QUY HOẠCH XÂY DỰNG TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2040

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 11/10/2021.

Phạm vi lập quy hoạch

Phạm vi ranh giới lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố Quảng Ngãi khoảng 15.734,78 ha. Phía đông giáp biển Đông; Phía tây giáp huyện Sơn Tịnh và huyện Tư Nghĩa; phía nam giáp huyện Tư Nghĩa; phía bắc giáp huyện Sơn Tịnh và huyện Bình Sơn.

Tính chất vùng

TP Quảng Ngãi là thành phố tỉnh lỵ, trung tâm chính trị – kinh tế, văn hoá – xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Ngãi; là đô thị ven sông, hướng biển – một trong những đô thị có tiềm năng phát triển thuộc dải đô thị ven biển miền Trung Việt Nam.

Đồng thời là một trong những trung tâm kinh tế khu vực miền Trung về thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến, gia công và đặc biệt là hậu phương quan trọng trong quá trình phát triển Khu kinh tế Dung Quất; là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Các dự báo phát triển vùng

Dự báo dân số toàn thành phố giai đoạn 2021 – 2030 đạt khoảng 363.000 người; tỷ lệ đô thị hóa 83%.  Dự báo dân số toàn thành phố giai đoạn  2030 – 2040 đạt khoảng  566.000 người; tỷ lệ đô thị hóa 90%.

Dự báo tổng diện tích đất xây dựng đô thị đến băn 2030 đạt khoảng 5.762,19 ha; trong đó đất dân dụng chiếm 3.530,95 ha và tương đương với 61,28%; đất ngoài dân dụng chiếm 2.231,24 ha.

 XEMTẢI VỀ bản đồ trong Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch TP Quảng Ngãi đến năm 2040 ở dưới đây:

5/5 - (3 bình chọn)