Quy hoach Quang Ngai Các dự án khu dân cư, khu đô thị và tình hình thực hiện tại Quảng Ngãi

Các dự án khu dân cư, khu đô thị và tình hình thực hiện tại Quảng Ngãi

Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Quy hoach Quang Ngai Các dự án khu dân cư, khu đô thị và tình hình thực hiện tại Quảng Ngãi

 

I. Đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư

 

KHÁI QUÁT DỰ ÁN

 

Hiện nay, trên địa bàn có 104 dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị, khu dân cư được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và giao cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong và ngoài tỉnh thực hiện quy hoạch được duyệt trên địa bàn 08 huyện ( Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Ba Tơ ) và thành phố Quảng Ngãi, với tổng diện tích đất theo quy hoạch là 1.470,10 ha ( trong đó : đất nhà ở thương mại là 612,13ha, chiếm 41,65%; đất nhà ở xã hội là 8,75ha, chiếm 0,6% và đất các công trình khác là 849,04 ha, chiếm 57,75% ); tổng số lô đất nền là 40.108 lô; tổng vốn đăng ký đầu tư là 20.568,79 tỷ đồng; quy mô dân số khoảng 160.432 người.

 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN


Có 13 dự án với tổng diện tích đã hoàn thiện hạ tầng 112,17/112,17 ha diện tích đất theo quy hoạch, tổng số lô đất là 3.022 lô; tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.063,61 tỷ đồng.


Có 32 dự án, với tổng diện tích đã được đầu tư cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật là 290,11/520,47 ha diện tích giải phóng mặt bằng, đạt tỷ lệ 55,63% diện tích đã giải phóng mặt bằng.


Có 13 dự án với diện tích đã thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng 51,97ha/152,82ha diện tích đất theo quy hoạch đạt 34%; còn lại 100,85ha chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng, chiếm tỉ lệ 66%.


Có 46 dự án ( các dự án được cấp chủ trương giai đoạn 2018-2019 ) đang triển khai thực hiện. Trong đó : 25 dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, đang tiến hành các bước thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và chờ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 21 dự án hiện hoàn thiện thủ tục chờ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

 

II. Đối với các dự án đã cho chủ trương nghiên cứu khảo sát

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 204 dự án khu đô thị, khu dân cư đã được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư với diện tích lập quy hoạch khoảng 4.081,72ha, diện tích đất ở dự kiến 1.632,68ha, quy mô dân số dự kiến là 652.800 người.

 

Trong đó :

 • Thành phố Quảng Ngãi 58 dự án với diện tích quy hoạch khoảng 659,19ha, diện tích đất ở khoảng 263,67ha;
 • Huyện Tư Nghĩa 22 dự án với diện tích quy hoạch khoảng 695,325ha, diện tích đất ở khoảng 278,13ha;
 • Huyện Bình Sơn 24 dự án với diện tích quy hoạch khoangr554,075ha, diện tích đất ở khoảng 217,63ha;
 • Huyện Sơn Tịnh 16 dự án với diện tích quy hoạch khoảng 270,971ha, diện tích đất ở khoảng 108,388ha;
 • Huyện Đức Phổ 32 dự án với diện tích quy hoạch khoảng 420,003ha, diện tích đất ở khoảng 168,001ha;
 • Huyện Trà Bồng 1 dự án với diện tích quy hoạch khoảng 9,9ha; diện tích đất ở khoảng 3,96ha;
 • Huyện Sơn Hà 2 dự án với diện tích quy hoạch khoảng 14,03ha, diện tích đất ở khoảng 5,612ha;
 • Huyện Lý Sơn 5 dự án với diện tích quy hoạch khoảng 137,18ha, diện tích đất ở khoảng 54,872ha;
 • Huyện Nghĩa Hành 3 dự án với diện tích quy hoạch khoảng 37,95ha, diện tích đất ở khoảng 15,18ha;
 • Huyện Ba Tơ 5 dự án với diện tích khoảng 4,84ha, diện tích đất ở khoảng 1,93ha;
 • Khu kinh tế Dung Quất 23 dự án với diện tích quy hoạch khoảng 600,95ha, diện tích đất ở khoảng 240,38ha.

Ngoài ra còn 1 số dự án do huyện và thành phố đề nghị chưa có diện tích cụ thể.

5/5 - (2 bình chọn)