Bài viết

Thị trường khó môi giới bất động sản muốn bỏ nghề

Thị trường khó môi giới bất động sản muốn bỏ…

Bán hàng thì dễ, bán sự tử tế mới khó

Tôi luôn cho rằng bán bất cứ thứ gì thì sự tử…

‘Cò đất’ chẳng qua chỉ là những thằng nói láo kiếm tiền!!!

‘Cò đất’ chẳng qua chỉ là những thằng nói láo…

Làm môi giới Bất động sản sướng lắm lắm !!!

NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN !! Làm sale…

Môi giới BĐS nghề kiếm tiền tỷ?

Làm môi giới BĐS, mấy người kiếm tiền tỷ mà…

Môi giới đỉnh cao, ngồi không khách hàng vẫn tự tìm đến

Bán bất động sản chưa bao giờ dễ dàng, đặc…