quy hoach su dung dat huyen binh son QH SỬ DỤNG ĐẤT BÌNH SƠN ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT BÌNH SƠN ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT BÌNH SƠN ĐẾN NĂM 2030

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định Số 838/QĐ-UBND về việc phê duyệt QH sử dụng đất Bình Sơn đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất của huyện Bình Sơn.

quy hoach su dung dat huyen binh son 2030 QH SỬ DỤNG ĐẤT BÌNH SƠN ĐẾN NĂM 2030

THÔNG TIN QUY HOẠCH BÌNH SƠN

Về quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị trấn Châu ổ, huyện Bình Sơn.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có vị trí nằm ở phía Tây Bắc thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. Có tổng quy mô 100,5ha (trong đó 55,5 ha thuộc xã Bình Trung và 45 ha thuộc thị trấn Châu Ổ) có giới cận cụ thể như sau:

 • Phía Đông: Giáp khu dân cư thuộc Tổ dân phố 6 thị trấn Châu );
 • Phía Tây: Giáp đường sắt Bắc Nam;
 • Phía Nam: Giáp sông Trà Bồng;
 • Phía Bắc: Giáp khu dân cư hiện hữu thuộc xã Bình Trung; 3.

Tính chất:

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị trấn Châu Ổ được xác định với tính chất là nơi tập trung nhiều nguồn lực thúc đẩy sự phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa và khu dân cư với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn.

QH SỬ DỤNG ĐẤT BÌNH SƠN ĐẾN NĂM 2030:

Theo quyết định, nội dung quy hoạch sử dụng đất đến 2030 gồm: Diện tích, cơ cấu các loại đất huyện Bình Sơn được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 46.685,25 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 29.554,84 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 10.310,65 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 178,00 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 6.953,83 ha;
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 144,01 ha;
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 109,69 ha.

Vị trí và diện tích các khu vực quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Bình Sơn. Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Châu Ổ đến 2030.

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN BÌNH SƠN ĐẾN NĂM 2030

XEM THÊM QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030:


QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT SƠN TỊNH ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT MỘ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT TƯ NGHĨA ĐẾN 2030

5/5 - (4 bình chọn)
2 replies

Theo dõi & Link về

 1. […] QH SỬ DỤNG ĐẤT BÌNH SƠN ĐẾN NĂM 2030 […]

 2. […] QH SỬ DỤNG ĐẤT BÌNH SƠN ĐẾN NĂM 2030 […]

Comments are closed.