bien duc minh mo duc QH SỬ DỤNG ĐẤT MỘ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT MỘ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT MỘ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030

Bản đồ QH sử dụng đất Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi gồm: giao thông, xây dựng, công nghiệp, xây dựng đô thị và của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

BAN DO QH VUNG MO DUC QH SỬ DỤNG ĐẤT MỘ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030

TỔNG QUAN MỘ ĐỨC

Huyện Mộ Đức nằm ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý:

Địa bàn huyện tựa như một hình tam giác, nhọn hẹp ở phía bắc, phình rộng ở phía nam. Diện tích tự nhiên của huyện là 212,23 km², dân số là 144.230 người, mật độ dân số đạt 680 người/km².

QH SỬ DỤNG ĐẤT MỘ ĐỨC

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định Số 835/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Mộ Đức đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Mộ Đức.

Theo quyết định, nội dung quy hoạch sử dụng đất đến 2030 gồm: Diện tích, cơ cấu các loại đất huyện Mộ Đức được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 21.408,23 ha. Trong đó:

  • Đất nông nghiệp: 17.166,71 ha.
  • Đất phi nông nghiệp: 4.099,78 ha.
  • Đất chưa sử dụng: 141,74 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch bao gồm:

  • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 2.094,47 ha;
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 449,92 ha;
  • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 105,05 ha.

Vị trí và diện tích các khu vực quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Mộ Đức. Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Mộ Đức đến 2030.

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN MỘ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030

XEM THÊM QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030:


QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT SƠN TỊNH ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT BÌNH SƠN ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT TƯ NGHĨA ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030

5/5 - (8 bình chọn)
3 replies

Theo dõi & Link về

  1. […] QH SỬ DỤNG ĐẤT MỘ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030 […]

  2. […] QH SỬ DỤNG ĐẤT MỘ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030 […]

Comments are closed.