quy hoach sdd tx duc pho 2030 QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030

Ngày 10/09/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND Về việc phê duyệt QH sử dụng đất Đức Phổ đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Đức Phổ.

quy hoach thi xa duc pho QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030

TỔNG QUAN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

Thị xã Đức Phổ nằm ở phía đông nam tỉnh Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng Ngãi 48 km về phía nam, có vị trí địa lý:

Thị xã Đức Phổ có diện tích 372,76 km², dân số năm 2019 là 150.927 người, mật độ dân số đạt 405 người/km².

Ngày 10 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2020). Theo đó:

 • Thành lập thị xã Đức Phổ trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Đức Phổ.
 • Thành lập phường Nguyễn Nghiêm trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Đức Phổ.
 • Chuyển 7 xã: Phổ Hòa, Phổ Minh, Phổ Ninh, Phổ Quang, Phổ Thạnh, Phổ Văn và Phổ Vinh thành 7 phường có tên tương ứng.

Sau khi thành lập, thị xã Đức Phổ có 8 phường và 7 xã như hiện nay.

Quy hoạch Thị xã Đức Phổ, bao gồm 8 phường: Nguyễn NghiêmPhổ HòaPhổ MinhPhổ NinhPhổ QuangPhổ ThạnhPhổ VănPhổ Vinh và 7 xã: Phổ AnPhổ ChâuPhổ CườngPhổ KhánhPhổ NhơnPhổ PhongPhổ Thuận.

QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030

Theo quyết định, nội dung quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của thị xã Đức Phổ gồm: Diện tích, cơ cấu các loại đất được xác định với các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 30.504,88 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 6.253,01 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 547,37 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.354,14 ha;
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 596,42 ha;
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 123,89 ha.

Vị trí và diện tích các khu vực quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của thị xã Đức Phổ. Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi có một phần diện tích được quy hoạch các phường trung tâm của thị xã như Nguyễn Nghiêm, Phổ Hòa, Phổ Minh, Phổ Ninh, Phổ Quang, Phổ Thạnh, Phổ Văn, Phổ Vinh đến 2030.

BẢN ĐỒ QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ NĂM 2024

 

XEM THÊM QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030:


QH SỬ DỤNG ĐẤT SƠN TỊNH ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT BÌNH SƠN ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT MỘ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT TƯ NGHĨA ĐẾN 2030

 

Rate this post
4 replies

Theo dõi & Link về

 1. […] QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030 […]

 2. […] QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030 […]

 3. […] QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030 […]

Comments are closed.