quy hoach su dung dat tp quang ngai den 2030 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030

Ngày 15/09/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định Số 834/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của thành phố Quảng Ngãi.

Theo quyết định, nội dung quy hoạch sử dụng đất đến 2030 gồm: Diện tích, cơ cấu các loại đất thành phố Quảng Ngãi được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 15.734,77 ha. Trong đó:

 • Nhóm đất nông nghiệp: 6.696,52 ha.
 • Nhóm đất phi nông nghiệp: 8.694,85 ha.
 • Nhóm đất chưa sử dụng: 343,4 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch bao gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.873,08 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 50,18 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 142,28 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

 • Đất nông nghiệp: 0,06 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 137,41 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thành phố Quảng Ngãi.

Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Quảng Ngãi, có một phần diện tích được quy hoạch các phường trung tâm thành phố như: Chánh Lộ, Lê Hồng Phong, Nghĩa Chánh, Nghĩa Lộ, Nguyễn Nghiêm, Quảng Phú, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Trương Quang Trọng đến 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể để tiến hành giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.

XEM THÊM QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030:


QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT SƠN TỊNH ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT BÌNH SƠN ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT TƯ NGHĨA ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT MỘ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030

5/5 - (1 bình chọn)
3 replies

Theo dõi & Link về

 1. […] QH SỬ DỤNG ĐẤT TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030 […]

 2. […] QH SỬ DỤNG ĐẤT TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030 […]

 3. […] QH SỬ DỤNG ĐẤT TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030 […]

Comments are closed.