ban do quy hoach su dung dat tu nghia 2030 QH SỬ DỤNG ĐẤT TƯ NGHĨA ĐẾN 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT TƯ NGHĨA ĐẾN 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT TƯ NGHĨA ĐẾN 2030

Ngày 09/09/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất Tư Nghĩa đến năm 2030.

Huyện Tư Nghĩa nằm ở phía nam thành phố Quảng Ngãi, bao bọc lấy 3 mặt của thành phố Quảng Ngãi.

QH GIAO THONG TU NGHIA QH SỬ DỤNG ĐẤT TƯ NGHĨA ĐẾN 2030

Quy hoạch vùng huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Về quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 07/8/2019; UBND huyện Tư Nghĩa ban hành quy định quản lý theo quy hoạch vùng huyện tại Quyết định số 5600/QĐ-UBND ngày 15/8/2019.

Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Tư Nghĩa, gồm 02 thị trấn: La Hà, Sông Vệ và 13 xã (Nghĩa Lâm, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn, Nghĩa Thọ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Điền, Nghĩa Thương, Nghĩa Trung, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Phương, Nghĩa Mỹ), với tổng diện tích tự nhiên 205,4967 Km2.

Dự kiến đến năm 2020, dân số khoảng 142.016 người (trong đó: dân số đô thị khoảng 21.000 người,  dân số nông thôn khoảng 121.016 người); đến năm 2030, dân số khoảng 194.700 người (trong đó: dân số đô thị khoảng 41.211 người; dân số nông thôn khoảng 153.489 người).

QH sử dụng đất Tư Nghĩa đến 2030:

Theo quyết định, cơ cấu các loại đất đưa vào quy hoạch trong kỳ, bao gồm:

  • Đất nông nghiệp: 13.534,53 ha
  • Đất phi nông nghiệp: 6.757,68 ha
  • Đất chưa sử dụng: 268,59 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến 2030, huyện Tư Nghĩa bao gồm:

  • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 2.382,25 ha;
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 4,27 ha;
  • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 43,54 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  • Đất nông nghiệp: 6,01 ha;
  • Đất phi nông nghiệp: 23,94 ha.

Vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 của huyện Tư Nghĩa.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tư Nghĩa không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể để tiến hành giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.

BẢN ĐỒ QH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN TƯ NGHĨA ĐẾN NĂM 2030

XEM THÊM QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030:


QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT SƠN TỊNH ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT BÌNH SƠN ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT MỘ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030

5/5 - (4 bình chọn)
2 replies

Theo dõi & Link về

Comments are closed.