quy hoach su dung dat huyen son tinh QH SỬ DỤNG ĐẤT SƠN TỊNH ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT SƠN TỊNH ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT SƠN TỊNH ĐẾN NĂM 2030

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định Số 1158/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Sơn Tịnh 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh huyện Sơn Tịnh.

quy hoach chung huyen son tinh QH SỬ DỤNG ĐẤT SƠN TỊNH ĐẾN NĂM 2030

TỔNG QUAN HUYỆN SƠN TỊNH:

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Sơn Tịnh còn lại 24.341,31 ha diện tích tự nhiên và 95.597 người với 11 xã trực thuộc. Huyện lỵ dời về xã Tịnh Hà.

Về kinh tế, Sơn Tịnh với tiền lực là nơi tập trung khu công nghiệp nhiều nhất của tỉnh Quảng Ngãi, với khu công nghiệp Tịnh Phong với Vsip Quảng Ngãi hằng năm tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động cho các huyện xung quanh, góp phần xoá đói giảm nghèo, hạn chế tha phương cầu thực vào TP Hồ Chí Minh kiếm sống.

QH SỬ DỤNG ĐẤT SƠN TỊNH ĐẾN NĂM 2030:

Theo quyết định, nội dung quy hoạch sử dụng đất đến 2030 gồm: Diện tích, cơ cấu các loại đất huyện Sơn Tịnh được xác định với tổng diện tích tự nhiên: 24.386,07 ha.

Trong đó:

  • Nhóm đất nông nghiệp: 15.922,88 ha.
  • Nhóm đất phi nông nghiệp: 8.383,45 ha.
  • Nhóm đất chưa sử dụng: 79,79 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch bao gồm:

  • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 1.960,84 ha
  • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 85,95 ha
  • Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 48,13 ha

Diện tích đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

  • Đất nông nghiệp: 0 ha
  • Đất phi nông nghiệp: 18,29 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tỷ lệ 1/10.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Sơn Tịnh.

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN SƠN TỊNH ĐẾN NĂM 2030

(Điều chỉnh 11/2023)

XEM THÊM QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030:


QH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỨC PHỔ ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT BÌNH SƠN ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT MỘ ĐỨC ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT TP QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2030

QH SỬ DỤNG ĐẤT TƯ NGHĨA ĐẾN 2030

 

5/5 - (3 bình chọn)
1 reply

Theo dõi & Link về

  1. […] QH SỬ DỤNG ĐẤT SƠN TỊNH ĐẾN NĂM 2030 […]

Comments are closed.